Back to index

The first plague: water changes into blood

Exodus 7:20

Moses and Aaron did just as the LORD had commanded. He raised his staff in the presence of Pharaoh and his officials and struck the water of the Nile, and all the water was changed into blood.

Full bible text

​Exodus 7:14-23
Then the LORD said to Moses, “Pharaoh’s heart is unyielding; he refuses to let the people go. Go to Pharaoh in the morning as he goes out to the river. Confront him on the bank of the Nile, and take in your hand the staff that was changed into a snake. Then say to him, ‘The LORD, the God of the Hebrews, has sent me to say to you: Let my people go, so that they may worship me in the wilderness. But until now you have not listened. This is what the LORD says: By this you will know that I am the LORD: With the staff that is in my hand I will strike the water of the Nile, and it will be changed into blood. The fish in the Nile will die, and the river will stink; the Egyptians will not be able to drink its water.” The LORD said to Moses, “Tell Aaron, ‘Take your staff and stretch out your hand over the waters of Egypt—over the streams and canals, over the ponds and all the reservoirs—and they will turn to blood.’ Blood will be everywhere in Egypt, even in vessels of wood and stone.” Moses and Aaron did just as the LORD had commanded. He raised his staff in the presence of Pharaoh and his officials and struck the water of the Nile, and all the water was changed into blood. The fish in the Nile died, and the river smelled so bad that the Egyptians could not drink its water. Blood was everywhere in Egypt. But the Egyptian magicians did the same things by their secret arts, and Pharaoh’s heart became hard; he would not listen to Moses and Aaron, just as the LORD had said. Instead, he turned and went into his palace, and did not take even this to heart. 

About this painting

Namens God moeten Mozes en Aäron de farao zeggen: ‘Laat Mijn volk vertrekken, zodat het Mij kan dienen in de woestijn’. De farao weigert God te erkennen en het volk te laten gaan. Er volgt dan een confrontatie. God toont farao zijn almacht door plagen of rampen teweeg te brengen in Egypte. De plagen moeten de farao uiteindelijk zover brengen dat hij het volk laat gaan.
De eerste plaag is dat het water van de Nijl verandert in bloed. Als de farao ’s morgens naar de oever van de Nijl gaat moeten Mozes en Aäron hem daar ontmoeten. Zij moeten hem duidelijk maken dat als gevolg van zijn weigering het water van de Nijl veranderd zal worden in bloed. Mozes (of Aäron) slaat voor de ogen van farao op het water met de staf die eerder in een slang veranderd was geweest, en het water van de levensader van Egypte wordt veranderd in bloed, zodat de vis sterft en een doodslucht uit de rivier opstijgt.
Egyptische tovenaars kunnen echter door hun bezweringen iets vergelijkbaars doen, zodat de farao bij zijn weigering blijft, en God niet erkent. De tovenaars kunnen het bloed echter niet weer veranderen in water.

-Mozes treedt hier op als de ‘middelaar (tussenpersoon) van het ‘Oude Verbond’ die namens God het oordeel over de onderdrukker brengt, en Zijn volk uiteindelijk zal uitleiden uit Egypte. Hij is hiermee een voorafbeelding van de ‘Middelaar van het Nieuwe Verbond’, die in Openbaring 19 ‘het Woord van God’ wordt genoemd. Dat is de gestalte op het witte paard, die de oordelen voltrekt aan de heidenen. Daarom is zijn kleed bloedrood (19:13). Vers 15 zegt dat Hij ‘de wijnpersbak treedt van de wijn van de toorn van God’.
In Openbaring 16:3-8 is sprake van een oordeel waarbij het water veranderd wordt in bloed. Volgens 16:6 is dit de vergelding van het vergieten van het bloed van de heiligen en de profeten.
Mogelijk wordt in Exodus 7 het water in bloed veranderd als vergelding van het verdrinken van de pasgeboren Hebreeuwse jongetjes in de Nijl.

-Bij deze eerste plaag wordt water in bloed veranderd. Het eerste teken of wonder dat Jezus deed in het openbaar was het veranderen van water in wijn.
Tussen bloed en wijn wordt een verband gelegd bij het laatste avondmaal, waar Jezus zegt: ‘deze drinkbeker (gevuld met wijn) is het Nieuwe Verbond in mijn bloed’.
Zijn bloed werd vergoten toen Hij Gods rechtvaardig oordeel droeg in onze plaats.

Ask a question about this painting

{{ errors.first("field_7") }}
{{ errors.first("field_8") }}
{{ errors.first("field_9") }}
{{ errors.first("privacy") }}
Download image